Založenie živnosti Ľahké strešné krytiny bolo 1999. Vo svojich začiatkoch sa zameriavala na viaceré typy strešných krytín. Postupne sa ponuka zúžila na eternitové a bituménové (asfaltové) krytiny, ale rozšírilo sa pôsobenie firmy z regionálneho na celoslovenské.

Úzka špecializácia sa ukázala ako správna voľba. Podstatne sa zvýšila odborná znalosť a praktické zručnosti s danými typmi krytín. Dôkazom bola väčšia spokojnosť zákazníkov, a tým aj zvýšenie predaja.

Zatiaľ najvýznamnejším mýľnikom v našom fungovaní bol rok 2001. V tomto roku sme nadviazali spoluprácu so slovenským výrobcom plechových strešných krytín, s firmou ROVA, ktorá pôsobila v danom období ešte pod názvom Plechprofil a.s..

Vyústením spolupráce bolo v roku 2002 založenie spoločnej firmy – ROVA TRADE s.r.o.. Táto vystupovala ako dcérska spoločnosť Plechprofilu a.s. Neskôr však zostali obchodným partnerom len Ľahké strešné krytiny.

Od roku 2002 tvoril sortiment firmy Plechprofil a.s. v podstate 100 % obratu našej spoločnosti, predávaný pod obchodným menom ROVA strešný systém. Zakrátko sa Plechprofil a.s. stal najvýznamnejším slovenským výrobcom tohto typu strešných krytín a my sme sa stali jeho najväčším obchodným partnerom.

Rok 2002 znamenal pre nás aj ďalší vývojový krok dopredu. Preorientovli sme sa aj na dodávku strešných krytín na rodinné domy, sídla firiem a pod.( do tohto roku sme sa zameriavali prevažne na predaj veľkoplošných krytín, určených na haly, sklady a iné veľké objekty). Z tohto dôvodu sme museli nájsť aj realizačné partie pokrývačov. V súčasnosti spolupracujeme s cca 10-timi partiami pokrývačov, ktorí vedia strešnú krytinu odborne namontovať a pôsobia na veľkej časti územia Slovenska. Viacročné skúsenosti týchto pokrývačov s inštaláciou tohto typu krytiny sú veľkou devízou pri montáži.

V roku 2009 sa stala ROVA a.s. súčasťou veľkého švédskeho nadnárodného koncernu LINDAB. Od roku 2010 vystupuje pod týmto názvom, pričom však produktová rada (značka) ROVA zostala zachovaná.

Aj vďaka spojeniu s touto spoločnosťou sú v súčasnosti produkty spoločnosti LINDABROVA jedny z najkvalitnejších v strechárskej oblasti, pričom sú zachované veľmi priaznivé ceny.

Od roku 2015 predávame aj klasicke škridle – zn. Terran, Tondach a Bramac.