Na každú strechu musí byť zabezpečený prístup bez zbytočného rizika. Bezpečnostné prvky Lindab Safety vyhovujú všetkým nariadeniam a smerniciam platným na území Slovenskej republiky. Ponúkané produkty sú k dispozícii vo farebnom prevedení alebo s pozinkovaným povrchom.

Prvky, ako lávky a rebríky by mali byť štandardom na každej streche. Z dôvodov čistenie strechy, údržby bleskozvodu a antén, alebo odpratávanie enormného náporu snehu je niekedy nutné na strechu vystúpiť a je mimoriadne dôležité urobiť tieto práce bezpečné. Snehové zábrany sú na streche umiestňované podľa lokality, situácie a priania zákazníka. Sú osadené len dvoma rúrkami.

V sortimente Safety nie sú dostupné lávky pre montáž do komínového telesa a pod.

Výhody bezpečnostného systému:

  • v ponuke je široký sortiment prvkov
  • jednoduchá montáž
  • povrchová úprava- pozinkovaná alebo lakovaná oceľ
  • najvyššia úroveň zabezpečenia
  • je vhodný pre všetky typy striech
  • vyhovuje platným normám a smerniciam v SR
  • nízke celkové náklady