Sendvičové panely PUR sa vyrábajú strešné alebo fasádne s výplňou polyuretán, ktorej hrúbka je možná od 40 mm až do 200 mm. Polyuretánová pena má uzavreté póry takže má charakter nenasiakavého materiálu. Pri hustote PUR peny 40 kg/m3 tento panel spĺňa výborné tepelnoizolačné parametre a pri použitý plechov z exteriéru, ale aj interiéru 0,5 mm má aj vynikajúce parametre na samotné zaťaženie na streche a fasáde.

Chladiarensky PUR panel CH

Je určený na zhotovovanie stien a stropov miestnosti so zníženou teplotou – chladiace komory (t>0°) a mraziarenské komory (t<0°). PUR PANELY CH 1000 je možné montovať zvisle ako aj vodorovne ako jedno- a viacdielne stenové a stropné prvky.

 

1 Druh jadra Polyuretánová pena / PIR
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 100 120 160 200
4 Hmotnosť (kg/m2) 13,1 14,7 15,5 16,3
5 Maximálna dĺžka (m) 16,5
6 Celková šírka (mm) 1020/1160
7 Systémová šírka (mm) 1000/1140
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5 (0,4 na vyžiadanie)
10 Profilovanie vonkajšej steny L – Líniové; M-mikroprofilované; R-rýhované; G – hladké
11 Profilovanie vnútornej steny L – Líniové G-hladké
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010, 9006
13 Koeficient (W/m2) 0,22 0,18 0,14 0,11
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 25 dB, RAI = 22 dB, RA2 = 21 dB
15   Reakcia na oheň PUR: NRO, triedy B-s2, D0;
PIR: Ei 30, NRO, triedy B-s2, D0
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie CE PN-EN 14 509:2013
Hygienický atest HK/B/0250/01/2012