Dištančné a stužujúce profily

Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje únosnosť väzníc v mieste podpory.

Výška profilu Z-väznice je od 100 do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm.

Profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147

Z - tenkostenná väznica

Spájanie tenkostenných väzníc Z – rovnaké rozteče v každom poli

Tenkostenné väznice Z sú spájané s preložením nad podporami zoskrutkovaním. Pre vystuženie krajného poľa môže byť potrebná výstužná väznica vložená do časti krajného poľa.

Dĺžky spojok:
Krajné väznice: 1,2L + presah
Výstužná väznica: 0,8L
Vnútorná väznica: 1,2L

Umiestnenie spojovacích elementov

V každom spoji použijeme minimálne dve skrutky. Ich presný počet zistíme statickým výpočtom pre príslušné zaťaženie.

C - tenkostenná stojka

Profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147.

Spájanie tenkostenných stojok C

Stojky C sú spájané pomocou špeciálnych profilov Cl, ktoré sa vkladajú do stojok C.

Dĺžky stojok:
krajná stojka: 1,1L + presah
vnútorná stojka: L
spojovací profil: ≥0,2L + 150mm, štandardná dĺžka 1600mm

Cl – spojovací profil

Jeho vnútorný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov.

U - profil

Príklad U profilu ako pätky pre kotvenie C profilov :