Spolupracujeme s firmami, ktoré zabezpečujú demontáž eternitu (povolenie, demontáž a odvoz na príslušnú skládku) ZA NAJNIŽŠIE CENY.