Stenové panely sú určené na zhotovenie obvodových krycích stien a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky.

 

1 Druh jadra Polyuretánová pena/PIR
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 100 120 160 200
4 Hmotnosť (kg/m2) 13,1 14,7 15,5 16,3
5 Maximálna dĺžka (m) 16,5
6 Celková šírka (mm) 1020/1160
7 Systémová šírka (mm) 1000/1140
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5 (0,4 na vyžiadanie)
10 Profilovanie vonkajšej steny L – Líniové, M-Mikroprofilované, R – Rýhové, G-hladké
11 Profilovanie vnútornej steny L – Líniové, G-hladké
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010, 9006
13 Koeficient (W/m2) 0,22 0,18 0,14 0,11
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 265dB, RAI = 22 dB, RA2 = 21 dB
15  Reakcia na oheň NRO, triedy B-s2, D0; E 15
PIR: Ei 30, NRO, triedy B-2s, D0, E15
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie AT-15-7288/2007
Hygienický atest HK/B/0275/01/2007