Stenové panely sú určené na zhotovenie obvodových plášťov a vnútorných priečok v objektch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky.

 

1 Druh jadra Polyuretánová pena / PIR
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 40 60 80 100
4 Hmotnosť (kg/m2) 9,8 10,85 11,6 12,45
5 Maximálna dĺžka (m) 16,5
6 Celková šírka (mm) 1020 / 160
7 Systémová šírka (mm) 1000 / 1140
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5 (0,4 na vyžiadanie)
10 Profilovanie vonkajšej steny L – Líniové, M-Mikroprofilované, R – Rýhové, G-hladké
11 Profilovanie vnútornej steny L – Líniové, G-hladké
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010, 9006
13 Koeficient (W/m2) 0,58 0,38 0,28 0,22
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 26 dB, RAI = 23 dB, RA2 = 21 dB
15   Reakcia na oheň PUR: NRO, triedy B-s2, D0; E 15
PIR: Ei 30, NRO, triedy B-s2, D0; E15
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie CE PN-EN 14 509:2013
Hygienický atest HK/B/0250/01/2012