Strešné krytiny Lindab

sú ľahké strešné krytiny vyrábané z vysoko kvalitného oceľového plechu s farebnou povrchovou úpravou. Spĺňajú všetky estetické, technické i funkčné požiadavky kladené na strešnú krytinu. Krytiny sú profilované do tvaru klasických strešných škridiel, vo výraznom románskom štýle, alebo naopak v nenápadných profiloch. Moderný materiál ich predurčuje nielen na rekonštrukcie, ale aj na novostavby.


tomenu
 

Dištančné a stužujúce profily

Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje únosnosť väzníc v mieste podpory.
 
Výška profilu Z-väznice je od 100 do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm.
 
Profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147 
 
 

Z - tenkostenná väznica :

z-tenkostenna_vaznica

Spájanie tenkostenných väzníc Z - rovnaké rozteče v každom poli

Tenkostenné väznice Z sú spájané s preložením nad podporami zoskrutkovaním. Pre vystuženie krajného poľa môže byť potrebná výstužná väznica vložená do časti krajného poľa.
Dĺžky spojok:
Krajné väznice: 1,2L + presah
Výstužná väznica: 0,8L
Vnútorná väznica: 1,2L
z_spojka

 

Umiestnenie spojovacích elementov

z_umiesnenie
V každom spoji použijeme minimálne dve skrutky. Ich presný počet zistíme statickým výpočtom pre príslušné zaťaženie.
 

C - tenkostenná stojka

 

profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147
 
c
 

Spájanie tenkostenných stojok C

Stojky C sú spájané pomocou špeciálnych profilov Cl, ktoré sa vkladajú do stojok C.
Dĺžky stojok:
krajná stojka: 1,1L + presah
vnútorná stojka: L
spojovací profil: ≥0,2L + 150mm, štandardná dĺžka 1600mm
 
c_spojka


 

Cl – spojovací profil

 
Jeho vnútorný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov.
 
cl
 
 
 

U - profil

 
u
 
 
Príklad U profilu ako pätky pre kotvenie C profilov :
 
u_priklad
tomenu