Komponenty Lindab Safety

skipmenu
strešné krytiny
akcia-lindab-40
akcia-terran-01
bramac-akcia-45
akcia-tondach
Ľahké strechy LINDAB, betónové a pálené
krytiny TERÁN, TONDACH, BRAMAC.
Kvalita za skvelé ceny.

Strešné krytiny Lindab

sú ľahké strešné krytiny vyrábané z vysoko kvalitného oceľového plechu s farebnou povrchovou úpravou. Spĺňajú všetky estetické, technické i funkčné požiadavky kladené na strešnú krytinu. Krytiny sú profilované do tvaru klasických strešných škridiel, vo výraznom románskom štýle, alebo naopak v nenápadných profiloch. Moderný materiál ich predurčuje nielen na rekonštrukcie, ale aj na novostavby.


tomenu
 
 
Bezpečnostný systém Lindab Safety chráni strechy pred dôsledkami, ktoré spôsobuje v zimnom období sneh a ľad. Zároveň tiež uľahčuje pohyb a zvyšuje  bezpečnosť pracovníkov na strechách.
Systém Lindab Safety tvoria nasledovné komponenty:
 
 
ktwalk KTWALK - Lávka
Lávka s vysekávanou pochôdznou plochou, pre zaistenie bezpečného pohybu i v zimných mesiacoch. Okraje lávky sú zaoblené. Nedochádza tak k poškodeniu viazacieho lana v prípade pádu. Dĺžka lávky je 3400mm. Maximálny rozstup nosnej konzoly je 1200mm.
kthara KTHARA Okrúhle madlo rebríka
Okrúhle madlo sa inštaluje na horný koniec rebríka a slúži k bezpečnému výstupu a pohybu v koncovej časti rebríka.
kthapo KTHAPO - Stĺpik zábradlia
Spoločne s rúrkami a spojkami zábradlia tvoria stĺpik KTHAPO kompletné zábradlie lávky.
kthrcl KTHRCL Spodné okrúhle madlo rebríka
Spodné dokončenie okrúhleho madla rebríka KTHARA. Kotví sa do bočnice rebríka a do madla.
kthapi KTHAPI - Rúrka zábradlia
Rúrka určená výhradne pre zábradlie lávky.
Dĺžka 3000 mm. (Nedá sa použiť ako rúrková snehová zábrana )
ktssab KTSSAB Lamela ochranného koša rebríka
Lamela je spojnicou obruče ochranného rebríka a zabraňuje pádu osôb pri použití rebríka.
kthend KTHEND Koncová zábrana lávky
Koncová zábrana je určená k zabezpečeniu čela lávky, pre zamedzenie pádu týmto priestorom.
ktcsab KTCSAB Obruč ochranného koša rebríka
Základný prvok ochranného koše. Kotví sa do bočníc rebríka.
kthjke KTHJKE Horná spojka zábradlia a stĺpika
Tvarovka slúži ku kolmému napojeniu stĺpiku zábradlia a rúrky zábradlia.
ktstr KTSTR Zosilnenie konzoly pre montáž na stenu
Špeciálne tvarovaný prvok pre zosilnenie spoja konzoly rebríka a steny. Objímka sa inštaluje na oválny prierez konzoly a prostredníctvom pripravených otvorov sa celý prvok pripevní do steny.
kthjk KTHJK Stredová spojka zábradlia a stĺpika
Prvok pre krížové pripevnenie vodorovnej stredovej rúrky zábradlia k stĺpiku zábradlia KTHAPO.
ktwaco KTWACO Konzola rebríka
Oválny profil so základňou. Základňa sa kotví od steny. Voľný koniec konzoly je osadený objímkou rebríkovej konzoly KTCOKN.
 
kthpow KTHPOW Spona stĺpika zábradlia
Spona pre pripevnenie stĺpika zábradlia k pochôdznej lávke KTWALK
ktcokn KTCOKN Objímka rebríkovej konzoly
Špeciálny prvok pre napojenie rebríka a kolmej konzoly. Profilácia objímky umožňuje kolmé napojenie.
Objímka sa dodáva v rozvinutom tvare.
ktuwco KTUWCO Horná konzola lávky
Konzola KTUWCO slúži k uhlovému nastaveniu a pripevneniu lávky v rozsahu 0 - 45°.
ktcola KTCOLA Spojka stenového a strešného rebríka
Spojka KTCOLA slúži k spojeniu madla stenového rebríka a nadväzujúceho strešného rebríka. Dodáva sa v rozvinutom stave. Po ohnutí v zoslabnutej časti vzniká prvok v tvare U.
ktfls KTFLS Univerzálna konzola pre plechové krytiny
Kratšia konzola pre montáž na profilovanú plechovú krytinu s kratším modulom 350mm, MEGA a IDEAL. Montáž je možná tiež na všetky druhy trapézových plechov. Priložené sú tesniace vymedzovacie podložky a skrutky pre montáž do drevených lát.
ktclpr KTCLPR Zábrana lezenia
Bezpečnostný výrobok sa upevňuje na spodnú časť rebríka a zabraňuje nepovolaným osobám rebrík používať.
ktopfs KTFLS UNI protikus pre falcované krytiny ktlate KTLATE Držiak rebríka pre profilovanú plechovú krytinu
Držiak sa používa pre pripevnenie rebríka do profilovaných plechových krytín, ale aj do ostatných druhov krytín. Upevnenie do iných krytín než krytín Lindab konzultujte s technickým oddelením Lindab.
ktpipe KTPIPE Snehová zábrana rúrková
Rúrka pre zachytávače snehu. Konce rúrky sú tvarované pre vzájomné zasunutie, spojky nie sú potrebné. Rúrky sa fixujú proti posunutiu samoreznou skrutkou zavŕtanou do rúrky v mieste konzoly.
ktsaho KTSAHO Oko kotvenia
Oko kotvenia pre zaistenie pracovníka pomocou bezpečnostného lana. Ide o prestupový, tesniaci prvok. Dodáva sa v troch šírkach oka, 190, 390 a 590 mm.
ktsnfe KTSNFE Snehová zábrana dosková
Snehová dosková zábrana s dĺžkou 2500 mm. Montuje sa na konzolu KTSSSF.
ktsssf KTSSSF - UNI konzola pre doskové snehové zábrany
Konzola pre montáž doskových snehových zábran na profilované plechové krytiny s modulom 350mm.
ktladd KTLADD Rebrík
Rebrík je vhodný pre montáž na plochu strechu alebo na stenu. Dostupné dĺžky sú 1200, 2400, 3000, 3600 a 4200mm. Rebrík je na konci prispôsobený pre vzájomné zasunutie bez nutností použitia spojok.
   
tomenu